על אריות מחצצרים ושופרות תלויים: חגי תשרי בראי אמנות בתי הכנסת

12.00 ד"ר צבי אורגד
ד"ר צבי אורגד
המחלקה לאמנות יהודית
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה