כיצד חגגו שבי ציון את חגי תשרי, ומה אפשר ללמוד מכך על התפתחות מחזור החגים בעם ישראל?

13.00 פרופ' יגאל לוין
פרופ' יגאל לוין
החוג הרב-תחומי למדעי היהדות
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה