"זה היום תחילת מעשיך": האם האמינו מקובלי ימי הביניים כי העולם נברא בשישה ימים?

14.00 הרב ד”ר רפאל שוח”ט
הרב ד”ר רפאל שוח”ט
בית הספר ללימודי יסוד ביהדות
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה