מדוע בחר יאיר רוזנבלום להלחין דווקא את 'ונתנה תוקף'?

15.00 פרופ' ג'פרי וולף
פרופ' ג'פרי וולף
המחלקה לתלמוד ותורה שבעל פה
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה