"זכרתי לך חסד נעורייך" – מסע האדם עלי אדמות: קריאה חדשה של הרב י"ל אשכנזי (מניטו)

16.00 ד"ר יוסף שרביט
ד"ר יוסף שרביט
המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה