תיאום כוונות: משקלה של תגובת ארצות הברית בהחלטת ישראל שלא להקדים מכה במלחמת יום הכיפורים

17.00 ד"ר אודי בלנגה
ד"ר אודי בלנגה
המחלקה ללימודי המזרח התיכון
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה