דימויים מגדריים בשיח המיסטי של חגי תשרי

19.00 ד"ר ליאור זקס – שמואלי
ד"ר ליאור זקס – שמואלי
המחלקה למחשבת ישראל
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה