אירוע סיום
"בין כסה לעשור… לעצמך מה תמכור"

20.15 שולי רנד ופרופ׳ צבי מרק
שולי רנד ופרופ׳ צבי מרק משוחחים
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה