דברי ברכה

8.45 פרופ' ירון הראל
פרופ' ירון הראל
דקן הפקולטה למדעי היהדות
נגן וידאו
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה