"יודע צדיק נפש בְּהֶמְתו" – ומה המצב היום? הרהורים וחשבון נפש על יחסי אדם-חיה

9.00 פרופ' יעל שמש
פרופ' יעל שמש
המחלקה לתנ"ך
השידור יתחיל במועד שנקבע בתוכניה